de Synode

In De Synode, een nieuw gecomponeerde opera van Yuri Robbers en Jan-Peter de Graaff, ontvouwt zich het drama rond gewone Nederlanders ten tijde van de Dordtse Synode. We ervaren de ontwrichtende impact van het beleid van hoge heren op het leven van gewone burgers. Centrale vraag die in de opera wordt gesteld is Wat gebeurt er wanneer mensen iedere mogelijkheid tot compromis, neutraliteit, en nuance wordt ontnomen? Wat gebeurt er als ze gedwongen worden tot een keuze tussen twee extremen?

In de opera worden de rolfiguren, gewone mensen in een complexe wereld, gedwongen tot een keuze tussen extremen. Tijdens de synode komt een grote groep mannen met lange baarden bijeen om keuzes te maken die iedereen aangaan, maar die bijna niemand echt goed begrijpt. De uitkomst van de synode dwingt elk rolfiguur in deze opera tot vérgaande keuzes, soms tegenstrijdige: familie, levensgeluk, of maatschappelijk succes? Wat ben je bereid op te offeren voor jouw keuzes? Hoever ga je? En wat kun je nog doen als je directe omgeving anders kiest dan jij, en jij je afwijkende keuze niet verborgen kunt houden?

In korte scènes bestormen wisselende samenstellingen van castleden in wisselende rollen een abstracte plaats van samenscholing om daar korte confrontaties met elkaar aan te gaan. Zo ontstaat een caleidoscopisch beeld van door religieuze regelzucht en politieke definiëringsdwang opgejaagde individuen.

Speeldata: 10 mei (wereldpremière), 12 17, 18, 25 en 26 mei 2019
Plaats: Energiehuis, Dordrecht

Contextprogramma’s
De opera De Synode wordt voorafgegaan door vier contextprogramma’s:

Mijn land, werk in uitvoering (1)
Een inleidend gesprek in de zaal (25 minuten), in de vorm van een publieksdebat. De bezoekers maken kennis met elkaar, de gastheer, de experts en enkele makers van de voorstelling, en gaan in gesprek over de thema’s individuele en nationale identiteit. Waar liggen ze in elkaars verlengde? Waar sluiten ze elkaar uit? Dit deel ontwikkelen we samen met Dordttalk, een stichting die zich inzet voor het faciliteren van het maatschappelijk debat in de breedste zin.

1619 Remixed (2)
Een collage-programma in de zaal (35 minuten). Dit onderdeel omvat (een remix van) muziek en pamflet-teksten uit 1619, uitgevoerd in verstaanbaar Nederlands. De muziek wordt gearrangeerd door de in Nederlandse muziek gespecialiseerde componist, pianist en arrangeur Jan Willem Passchier.

Tijdens de pauze in de foyerruimte (25 minuten), worden gerechten en dranken uit 1619 gepresenteerd door de deelnemers aan de workshop Het geheim van de kok (3), een participatieproject rond de kookboeken uit begin 17e eeuw van de Nederlandse arts Karel Baten. Dit onderdeel wordt voorbereid in samenwerking met Stadsbrouwerij Dordrecht, ontmoetingsplek De Crabbehoeve en het Regionaal Archief Dordrecht.

Tijdens dezelfde pauze is ook een expo te zien, met grote foto’s op billboards van de resultaten van het educatieproject voor jongeren Hallo dit ben ik, wie ben jij? (4) over identiteit en uiterlijkheid. Tijdens theaterworkshops spiegelen jongeren zich aan 17e eeuwse lichaamscontouren en laten zich ter afsluiting fotograferen in hun ‘creatie’. Dit project ontwikkelen we samen met theatermaker en speldocent Cilia Hogerzeil en beeldend kunstenaar Mirjam Boomert.

Reacties gesloten