organisatie

Werkorganisatie
David Prins | artistieke leiding
Conny van Wijngaard – de Vugt | zakelijke leiding

Stichting Muziektheater Hollands Diep is een dynamische organisatie met naast de dagelijkse leiding een aantal projectmedewerkers en vrijwilligers, die per productie worden aangesteld.

Bestuur
Voorzitter: S. Heemskerk (aangetreden op 1 mei 2017)
Penningmeester: W. Visser- de Wit (aangetreden op 5 juni 2018)
Secretaris: J. van Niftrik (aangetreden op 1 april 2016)
Vicevoorzitter: F. Sieuwerts (aangetreden op 1 januari 2015)

De bestuursleden functioneren vrijwillig en onbezoldigd.

ANBI
Muziektheater Hollands Diep heeft als culturele instelling de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen we donaties en erfenissen vrij van schenk- en erfbelasting ontvangen. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan de kunst en cultuur.

De ANBI-status vereist publieke transparantie over o.a. doelstellingen, financiën, structuur en beloningsbeleid van een instelling. Klik hier voor de ANBI-gegevens van Muziektheater Hollands Diep.

Opgericht in 2001
Muziektheater Hollands Diep is opgericht in 2001 door Cilia Hogerzeil, artistiek leider en regisseur tot en met 2017.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.