organisatie

Werkorganisatie
David Prins | directie en artistieke leiding
Conny van Wijngaard – de Vugt | zakelijke leiding ad interim

Stichting Muziektheater Hollands Diep is een dynamische organisatie met naast de dagelijkse leiding een aantal projectmedewerkers en vrijwilligers, die per productie worden aangesteld.

Bestuur
Voorzitter: A. Strijbosch (sinds 1 april 2012)
Penningmeester: W. Visser- de Wit
Secretaris: J. van Niftrik (sinds 1 april 2016)
Vicevoorzitter: F. Sieuwerts (sinds 1 januari 2015)
Bestuurslid: S. Heemskerk (sinds 1 mei 2017)

De bestuursleden functioneren vrijwillig en onbezoldigd.

ANBI
Muziektheater Hollands Diep heeft als culturele instelling de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen we donaties en erfenissen vrij van schenk- en erfbelasting ontvangen. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan de kunst en cultuur.

De ANBI-status vereist publieke transparantie over o.a. doelstellingen, financiën, structuur en beloningsbeleid van een instelling. Klik hier voor de ANBI-gegevens van Muziektheater Hollands Diep.

Opgericht in 2001
Muziektheater Hollands Diep is opgericht in 2001 door Cilia Hogerzeil, artistiek leider en regisseur tot en met 2017.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.