Reserveren

Door het klikken op de button 'bestel' in onderstaand overzicht, kunt u kaarten bestellen voor de komende voorstellingen. Indien er nog geen kaartverkoop is gestart voor een desbetreffende voorstelling, kunt u door het klikken op de button 'bestel' gebruik maken van een reserveerformulier. Door het invullen van een reserveerformulier komt u op een wachtlijst. U ontvangt hiervan een bevestiging.
 

Datum Tijd Voorstelling Locatie Link Volwassene prijs Jongeren CJP 65+ Telefoonnummer
21-10-2017 20:15 tot 21:15 Julia en Romeo Energiehuis Bestel 18,00 18,00 18,00 078-6397979
21-10-2017 20:15 tot 21:15 Julia & Romeo Energiehuis Bestel 18,00 18,00 18,00 078-6397979