Vacature: PENNINGMEESTER

Onbezoldigd | Dordrecht | Per direct | Circa 8 bijeenkomsten per jaar

Wij maken muziektheater dat wil ontroeren, verwarren en vermaken. Onze projecten raken hoofd en hart en verbinden mensen uit Dordrecht en wijde omgeving als publiek, artiest of medewerker.

Wij maken toegankelijk muziektheater, ver verwijderd van pluche en kroonluchters. We hanteren een sterk fysieke speelstijl en kiezen voor direct aansprekende verhalen, die vaak hun oorsprong vinden in de rijke geschiedenis van het Eiland van Dordrecht. Zo verbinden we onze bezoekers behalve met elkaar ook met de unieke plek waar zij leven.

Iedereen uit stad en regio kan bij ons terecht. We maken afwisselend professionele en community projecten. Ook zonder selectie of auditie is iedereen welkom die voor of achter de schermen een bijdrage wil leveren. In onze unieke organisatie is de benodigde expertise aanwezig, die zorg draagt voor de beste begeleiding van nieuwkomers. 

Internationaal optredende professionals, vakstudenten en liefhebbers ontmoeten elkaar in de projecten die we met steeds wisselende culturele en maatschappelijke partners en specifieke groepen inwoners realiseren. Zo werkten we samen met kinderen van binnenvaartschippers, moeders met een Turkse achtergrond en jongeren binnen het autistisch spectrum.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid presenteren we ons niet alleen in theaters en concertzalen, maar nadrukkelijk ook in kerken en fabrieken, op stadspleinen en scheepsdekken en dragen zo bij aan de veelkleurigheid van het cultuurlandschap.

Door het onverwacht terugtreden van de (vorige) penningmeester zoekt het bestuur per direct een nieuwe penningmeester.

PENNINGMEESTER (M/V/X)

Het bestuur van MHD vervult de beleid makende rol en hanteert de Governance Code Cultuur, de Fair Practice code en de Code Diversiteit  als richtsnoer voor zijn bestuurlijk handelen.

De dagelijkse leiding van MHD is in handen van de tweehoofdige directie die bestaat uit de artistiek leider en de zakelijk leider. Dat tweemanschap werkt samen op basis van consensus onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

MHD heeft de ANBI-status.

Het bestuur streeft er nadrukkelijk naar om de diversiteit van de Dordtse samenleving te representeren binnen de diverse geledingen van MHD door bij de werving van bestuursleden, directieleden, medewerkers en vrijwilligers alsmede bij het aangaan van de diverse samenwerkingsverbanden die diversiteit te expliciteren.

WAT GA JE DOEN?

De Penningmeester:

 • vormt samen met de andere bestuursleden het integraal verantwoordelijke bestuur van MHD;
 • zorgt voor een verantwoorde financiële bedrijfsvoering in overleg met de zakelijk leider die verantwoordelijk is voor het dagelijks financieel beheer en de boekhouder die de jaarrekening opstelt;
 • bewaakt de financiering en financiële toekomstvastheid.

HET BESTUUR ZOEKT IEMAND MET:

 • affiniteit met (hedendaagse) muziektheater;
 • bestuurlijke ervaring en financieel strategisch inzicht;
 • ervaring met de financiële besturing van (kleine, culturele) organisaties (pre);
 • talent om als teamspeler met de andere bestuursleden en de directie samen te werken;
 • vaardigheden om het financieel beleid zowel intern als extern (voornamelijk richting subsidieverstrekkers) uit te dragen;
 • bereidheid tot inzet waar nodig met voldoende tijd om ook naast de reguliere vergaderingen de directie met raad en daad bij te staan, en het eigen netwerk in te zetten voor MHD;
 • enthousiasme.

TIJDSBESLAG EN VERGOEDING

 • Het bestuur komt circa 8 maal per jaar bijeen. Tussentijds zal de penningmeester zo nu en dan overleggen met de directie en/of de boekhouder.
 • Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. Een reiskostenvergoeding is mogelijk.

CONTACTGEGEVENS

Heb je interesse? Mail een korte motivatie en cv naar secretaris Job van Niftrik: jniftrik@chello.nl.

Het bestuur nodigt eenieder uit om te solliciteren ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst. Geïnteresseerden met een niet-Nederlandse culturele achtergrond worden zeker ook van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Het strekt tot aanbeveling als je in of in de buurt van Dordrecht woont dan wel Dordrecht gemakkelijk kan bereiken.

Vragen?
Voor vragen over de functie kun je terecht bij de voorzitter René Nekkers tel 06– 53715671 of per email: rene.nekkers@planet.nl,
dan wel bij:
Andrew van der Ven, zakelijk leider,  06 – 14731540 of per email: a.vanderven@muziektheaterhollandsdiep.nl.

 

Over Muziektheater Hollands Diep

Muziektheater Hollands Diep maakt muziektheater dat ontroert, verwart en vermaakt. Dat doen we met toegankelijk muziektheater, ver verwijderd van pluche en kroonluchters. We kiezen voor direct aansprekende verhalen, die vaak hun oorsprong vinden in de rijke geschiedenis van het Eiland van Dordrecht.  Iedereen kan bij ons terecht. We maken afwisselend professionele en community projecten. Ook zonder selectie of auditie ben je welkom – voor of achter de schermen. In onze unieke organisatie is de benodigde expertise aanwezig, die staat voor de beste begeleiding.  In onze voorstellingen ontmoeten internationaal optredende professionals, vakstudenten en liefhebbers elkaar. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid presenteren we ons ook buiten de en dragen zo bij aan de veelkleurigheid van het cultuurlandschap.