Bestuur

Een stichting kan natuurlijk niet zonder een bestuur. Het bestuur van Muziektheater Hollands Diep werkt vrijwillig en onbezoldigd.

Voorzitter

dhr. R. Nekkers
(aangetreden op 1 mei 2022)

Penning meester

dhr. E. Schneider
(aangetreden op 1 mei 2023)

Secretaris

dhr. J. van Niftrik
(aangetreden op 1 april 2016)

Vice voorzitter

mevr. S. Beunke
(aangetreden op 1 juni 2023)

Bestuurslid

mevr. S. Heemskerk
(aangetreden op 1 mei 2017)

Bestuurslid

mevr. R. Haakmat
(aangetreden op 22 april 2024)

Protocol (on)gewenst gedrag

Dit protocol geldt voor alle medewerkers in loondienst, freelancers/zzp-ers, remplaçanten, stagiairs,
uitzendkrachten, gedetacheerden en vrijwilligers van Muziektheater Hollands Diep.