Werkorganisatie
David Prins | artistieke leiding
Conny van Wijngaard – de Vugt | zakelijke leiding
Tessa van Verk I medewerker preproductie en publiciteit

Stichting Muziektheater Hollands Diep is een dynamische organisatie met naast de dagelijkse leiding een aantal projectmedewerkers en vrijwilligers, die per productie worden aangesteld.

Bestuur
Voorzitter: S. Heemskerk (aangetreden op 1 mei 2017)
Penningmeester: W. Visser- de Wit (aangetreden op 5 juni 2018)
Secretaris: J. van Niftrik (aangetreden op 1 april 2016)
Vicevoorzitter: F. Sieuwerts (aangetreden op 1 januari 2015)

De bestuursleden functioneren vrijwillig en onbezoldigd.

ANBI
Muziektheater Hollands Diep heeft als culturele instelling de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunnen we donaties en erfenissen vrij van schenk- en erfbelasting ontvangen. Dat betekent dat uw gift volledig ten goede komt aan de kunst en cultuur.

De ANBI-status vereist publieke transparantie over o.a. doelstellingen, financiën, structuur en beloningsbeleid van een instelling. Klik hier voor de ANBI-gegevens van Muziektheater Hollands Diep.

Historie
Muziektheater Hollands Diep is op 27 juli 1990 onder de naam Klein Dordts Muziektheater opgericht door Cilia Hogerzeil, artistiek leider en regisseur tot en met 2017. In december 1999 is de naam gewijzigd naar Muziektheater Hollands Diep.