Missie en visie

Onze missie
Muziektheater Hollands Diep produceert eigentijds muziektheater, primair voor inwoners van de Drechtsteden en de omringende regio, met artistiek potentieel en thematische relevantie om ook landelijk publiek te bereiken. Elk project omvat nieuw geschreven werk of werpt nieuw licht op bestaand repertoire. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid presenteren we ons niet alleen in theaters en concertzalen, maar nadrukkelijk ook in kerken en fabrieken, op stadspleinen en scheepsdekken.


Onze visie
Muziektheater Hollands Diep is zichtbaar in de Drechtsteden en programmeert rond actuele thema’s en mijlpalen. We vinden samenwerking belangrijk en ontwikkelen onze projecten in nauw contact met artistieke en maatschappelijke partners van lokale tot internationale origine. In onze projecten verenigen we professionals, vakstudenten en liefhebbers. Daarnaast delen we ruimhartig onze kennis en kunde met personen en organisaties uit stad en regio.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.