opera buffa zomerschool

De inschrijving voor OPERA BUFFA Summer School is vanaf heden open. De eerste zomerschool van Muziektheater Hollands Diep bestaat uit een intensief programma van twee weken voor conservatoriumstudenten en recent afgestudeerden.

Ben je een klassieke zanger, acteur, mimespeler of circusartiest? Droom je van acteren zonder je in te houden? Dan is OPERA BUFFA Summer School wellicht iets voor jou! Je ontwikkelt essentiële vaardigheden op het gebied van performance die van belang zijn om onafhankelijk te opereren in het werkveld.

Acteren, improviseren, rol- en scène-analyse, repetitietechniek en gevoel voor stijl vormen de dagelijkse inhoud van het programma, gericht op de uitvoeringspraktijk, en culminerend in een stadsfestivalvoorstelling.

In het pittoreske Dordrecht – de oudste stad van Nederland – werk je met ervaren coaches aan een van de beroemdste operakomedies aller tijden: La Serva Padrona, geschreven door de toen 23-jarige Giovanni Pergolesi. Aan het einde van de cursus voer je het stuk, samen met de instrumentalisten van het Pelgrim Trio, uit op het Festival Dordtse Feesten in het openluchttheater van het romantische Wantijpark.

Repertoire: La Serva Padrona
Rollen: Serpina (soprano), Uberto (mezzo-soprano | baritone | bass), Vespone (actor (no text) | circus performer | mime artist)
Wanneer: Van zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus. En van zondag 22 augustus t/m donderdag 26 augustus. De voorstelling wordt uitgevoerd op vrijdag 27 augustus t/m zondag 29 augustus 2021.
Waar: Energiehuis – Dordrecht, Nederland
Wie: Masters studenten en jonge professionele zangers, mimespelers, circusartiesten, acteurs
Volume: Tot negen participanten
Kosten: Geen (zorg voor je eigen eten / accommodatie)

Registratie: Stuur je motivatiebrief, curriculum vitæ, biografie, en twee MP4 links zo snel mogelijk op, maar niet later dan, zondag 6 juni naar summerschool@muziektheaterhollandsdiep.nl.  Acteurs, mimespelers, en circusartiesten kunnen zich presenteren met één MP4 link.

Taal: Italiaans (het stuk), Engels (de lessen)
Veiligheid: We houden ons aan de in Nederland geldende regelgeving.
Inlichtingen: Bel +316 1896 0230, of mail naar summerschool@muziektheaterhollandsdiep.nl

Team: David Prins (Regisseur, Spelcoach), Luba Podgayskaya (Répétiteur, Stemcoach), Caecilia Boschman (Muzikale leiding, Pianist), Marco Rochette (Coach Improvisatietheater), Pelgrim Trio (Instrumentale begeleiding)

ENGLISH

OPERA BUFFA Summer School
Registration for OPERA BUFFA Summer School is currently open. The first summer school of Muziektheater Hollands Diep consists of an intensive two-week program for conservatory students and recent graduates.

Are you a young classical singer, actor, mime or circus artist? Dreaming of acting without restraint? Then OPERA BUFFA could be the summer school for you! You will develop essential performing skills, important to operate independently in the professional field.

Acting, improvisation, role and scene analysis, rehearsal technique and sense of style form the daily content of the programme, focusing on performance practice, and culminating in a city festival performance.

In picturesque Dordrecht – Holland’s oldest city– you will work with experienced coaches on one of the most famous opera comedies of all time: La Serva Padrona, written by then 23-year-old Giovanni Pergolesi. At the end of the course you will perform the piece, together with the instrumentalists of the Pelgrim Trio, at the Festival Dordtse Feesten in the open-air theatre of the romantic Wantijpark.

Repertoire: La Serva Padrona

Roles: Serpina (soprano), Uberto (mezzo-soprano | baritone | bass), Vespone (actor (no text) | circus performer | mime artist)

When: August, from Sunday 8th – Saturday 14th, and from Sunday 22nd – Thursday 26th. The performance will be performed on August 27 – August 29, 2021.

Where: Energiehuis – Dordrecht, The Netherlands

Who: Masters students and young professional singers, mimes, circus performers, actors

Volume: Up to nine participants

Costs: Free of charge (pay your own meals / accommodation)

Register: Send your motivation letter, resume, biography and two MP4 links as soon as possible, but no later than Sunday, June 6th to summerschool@muziektheaterhollandsdiep.nl
Actors, mime and circus artists may send one MP4 to present themselves.

Languages: Italian (the piece), English (the lessons)

Safety: In our work we adhere to Dutch law and regulations

Inquieries: Call +316 1896 0230, or mail to summerschool@muziektheaterhollandsdiep.nl

Team: David Prins (Stage director, Acting coach), Luba Podgayskaya (Répétiteur, Vocal coach), Caecilia Boschman (Musical director, Pianist), Marco Rochette (Improvisation theatre coach), Pelgrim Trio (Instrumental accompaniment)