Protocol (on)gewenst gedrag

Opdat onze medewerkers zich veilig kunnen voelen bij Muziektheater Hollands Diep hebben we een protocol (on)gewenst gedrag opgesteld. In dit protocol wordt beschreven wat een medewerker kan doen om ongewenst gedrag te melden en te bespreken, en bij wie dat mogelijk is. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse associatie podiumkunsten (NAPK). Middels deze link zijn er diverse documenten beschikbaar die weergeven hoe wij als MHD omgaan met (on)gewenst gedrag.

Onze vertrouwenspersoon:
Annemarie Strijbosch
06 5159 1804
mail@annemariestrijbosch.nl